• banner_3_980X298

  המגזר השלישי בישראל זקוק למשאבים כספיים
  בלתי תלויים על מנת לפתח שירותים חדשניים
  ולתת מענה מהיר וגמיש לצרכים חברתיים

  שאלות ותשובות >

 • banner_2_980X298

  חברי יכולים נותנים הם תורמים ותיקים
  התורמים מכספם באופן משמעותי מדי
  שנה, כל אחד למטרות הקרובות לליבו
  ולפי השקפת עולמו

  חברי היוזמה >

 • banner_1_980X298

  באמצעות נתינה ניתן לפעול למען חברה
  ישראלית טובה יותר, לחולל שינוי אמיתי
  ומרגש בחייהם של אחרים

  אודות יכולים נותנים >