יוזמת "יכולים נותנים" נולדה ופועלת על מנת לעודד את הנתינה הפרטית המשמעותית בישראל.

יוזמת "יכולים נותנים", הנה קבוצה של תורמים פרטיים ישראלים, שבחרה לפעול במשותף לעידוד תרומה כספית מתוך ההון האישי, למטרות חברתיות, כל אחד לפי תפיסת עולמו הפרטית.

המגזר השלישי והארגונים החברתיים במדינת ישראל צמאים למשאבים: הצרכים הולכים וגדלים, מקורות התקציב מצומצמים במיוחד, התמיכה הממשלתית פוחתת וכך גם התרומה המגיעה מחו"ל.

שורשי הנתינה נטועים עמוק בחברה הישראלית, אך לצערנו, בשונה מתרומה של זמן (התנדבות) ותרומה תאגידית, התרומה הכספית המשמעותית בישראל, מההון האישי – נמוכה. תמונת המצב הישראלית הפוכה מזו המוכרת בארה"ב, למשל: שם, יש יותר נתינה פרטית מאשר תרומות תאגידיות. אצלנו בישראל לא רק שהמצב הפוך, הנתינה הכספית נמוכה באופן אבסולוטי: אם בארה"ב, הנתינה הפרטית מהווה 1.7% מהתל"ג, בישראל היא רק 0.6%.

ישראל הופכת לחברה שיש בה יותר עושר ויכולות. הנתינה הפרטית שלנו איננה תלוית מדיניות ממשלתית כזו או אחרת, העלאת מסים או הורדתם. היא באה מתוך אמונה ביכולתנו לייצר שינוי ולפעול למען חברה ישראלית טובה יותר, לטובת כל אזרחיה. עלינו לקבל אחריות לחברה הישראלית, לסביבה בה אנו חיים. זו המחויבות הערכית שלנו. התרומות המגיעות מחו"ל, שהנן חשובות בפני עצמן, מדגישות ומחזקות את הקשר ביננו לבין הקהילות היהודיות בעולם, אך איננו יכולים לסמוך תרומות אלה ההולכות ופוחתות מדי שנה.

אנחנו מוטרדים מהפער הגדול בין יכולת הנתינה לנתינה בפועל, ורוצים ליצור מסה קריטית של תרומות פרטיות משמעותיות בישראל, כדי לחזק ולהשלים את חלקה של הממשלה בסל התמיכות החברתיות.

הגענו למסקנה כי כדי לשנות את תרבות הנתינה בקרב ישראלים בעלי יכולת, וכדי להתקדם מתרומה מזדמנת לנתינה אסטרטגית ואפקטיבית – אנחנו חייבים להתגבר על כמה מכשולים: חסמים אישיים, מחסור בידע ודעות קדומות וכמובן ציניות ציבורית. אנו רוצים לשנות את הפרדיגמה ומכאן להשיג בפעילותינו שלוש מטרות מרכזיות:

  1. לקדם את המודעות הציבורית לחשיבותה של הנתינה הפרטית הישראלית.
  2. להרחיב את מעגל התורמים הפרטיים בישראל.
  3. לעודד נתינה אסטרטגית ואפקטיבית.

לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2012 היקף התרומות לעמותות במגזר השלישי בישראל המגיעות מהארץ ומחו"ל מסתכם בכ-16 מיליארד ₪ בשנה. מתוכם:

•           8 מיליארד ₪ מגיעים מתרומות מחו"ל.

•           8 מיליארד הנותרים מגיעים מתרומות מישראל, מתוכם 4 מיליארד ₪ מגיעים מתרומות תאגידיות; 3       מיליארד ₪ מתרומות מצטברות של הציבור הרחב; ומיליארד ₪ מתרומות של מעל 100 אלף ₪ בשנה, של בעלי יכולת.

בשורה התחתונה, אם בישראל התרומה הפרטית עומדת על 4 מיליארד ₪ בשנה, הרי על מנת להשוות את היחס לאחוז הנתינה בארה"ב, עלינו להגיע ל- 16 מיליארד ₪ בשנה של תרומות פרטיות.

ישראל הופכת לחברה שיש בה יותר עושר ויכולות. הנתינה הפרטית שלנו איננה תלוית מדיניות ממשלתית כזו או אחרת, העלאת מסים או הורדתם. היא באה מתוך אמונה ביכולתנו לייצר שינוי ולפעול למען חברה ישראלית טובה יותר, לטובת כל אזרחיה.עלינו לקבל אחריות לחברה הישראלית, לסביבה בה אנו חיים. זו המחויבות הערכית שלנו. בנוסף, אסור לנו לסמוך על התרומות המגיעות מחו"ל, שהנן חשובות בפני עצמן, מדגישות ומחזקות את הקשר ביננו לבין הקהילות היהודיות בעולם. אלא שהתרומות האלה הולכות ופוחתות מדי שנה.

על פי נתונים של  Boston Consulting Group ממאי 2013, מתגוררות בישראל כ-50 אלף משפחות בעלות יכולת. על פי דוח העושר של Meryl Lynch  2011 מתגוררות בישראל כ- 10,000 בתי אב עם מיליון דולר פנוי.

על רקע הנתונים האלה, החלטנו לשלב ידיים ולפעול כקבוצה, כדי לעודד אנשים בעלי יכולת להיכנס לעשייה חברתית, לתת מהונם ומזמנם למען מטרות חברתיות.

יכולים נותנים הציבה לעצמה מטרה של הכפלת היקף הנתינה הפרטית  המשמעותית בתוך שלוש שנים – עד 2016 – ובכך להגיע לסכום שנתי נוסף של לפחות מיליארד שקל. אנחנו קוראים לבעלי היכולת בישראל להצטרף למעגל הנתינה הפרטית, להגדיל ואף להכפיל את התרומה שלהם.

ישראל היא מדינה חדשנית. מדי שנה נולדים כאן בעלי יכולת חדשים, אך רק מעטים מהם מוכרים על מפת הפילנתרופיה. נשמח לראות אנשים חדשים פעילים בנתינה אישית וכספית במרחבי החברה בישראל. אנו מאמינים שעם היכולת, מגיעה גם האחריות והמחויבות של כל אחד ואחד מאיתנו לפעול בזירה החברתית.

לנתינה כספית יש ערך לאומי של יצירת שינוי חברתי. היא מקדמת עשייה, יזמות וחדשנות חברתית. הניסיון מלמד שפרויקטים רבים שהחלו בזכות נתינה פרטית מאיצים תהליכי שינוי רחבים יותר, ומאומצים בהמשך גם על ידי המדינה.